WELKOM

FILMS

Favorite Films: 

Zie o.a.

http://federatiekrijgskunsten.nl/specials/masterclasses-kobujutsu.html

http://federatiekrijgskunsten.nl/specials/masterclasses-shin-hanbo-jutsu.html

Diversen:     
http://youtu.be/Vzb3HSThmqM  Kobujutsu kata's

Bokata Shu Shi  No Kon Sho

http://www.youtube.com/watch?v=AK66LcEgR-cBokata Shu Shi No Kon Dai

http://www.youtube.com/watch?v=4MHax1lCRRA&feature=player_embedded

RyuKyu Kobujutsu at Atsuta Jingu 2006
 
 
 
Shotokan karate Kata’s
 
Heian Nidan
 
 
Heian Sandan
 
 
Heian Yondan
 
 
 
Heian Godan
 
 
 
Tekki Shodan
 
 
Tekki Nidan
 
 
Tekki Sandan
 
 
Kanku Dai
 
 
Bassa Dai
 
 
Enpi
 
 
Hangetsu
 
 
 


 

 

Sueyoshi non kon